Chat

Luật: - Cấm: Bàn chính trị; Xúc phạm; Kỳ thị vùng miền; Giới tính; Chửi bậy; Quảng cáo; PR; Spam; Xin/Share rau cỏ, máy bay; Bán hàng; chửi nhau - cãi lộn, ; KHÔNG Public thông tin cá nhân sau 1 lần cảnh cáo sẽ kích khỏi rom tối đa 3 ngày. Tái phạm BAN TỐI ĐA 3 NGÀY khỏi room; Up ảnh sex quá dung tục (Ảnh sex dung tục mời úp vào khu vực riêng). Không được bình luận không dấu .
  1. Bụiiii Bụiiii
  2. DaHinh DaHinh
  3. Dat2469 Dat2469
  4. Bémập2k Bémập2k
   21/1/21 lúc 03:41
   21/1/21 lúc 03:42
   dung-nhi dung-nhi: Kẹt sỉ
   21/1/21 lúc 03:43
   Nâu đá Nâu đá: @dung-nhi, haha kệ tôi
  1. 21/1/21 lúc 04:05
   Chat Bot: RedArrow is our newest member. Welcome!
  2. 21/1/21 lúc 04:18
   Chat Bot: Hổ Sâu Răng is our newest member. Welcome!
  3. 21/1/21 lúc 05:38
   Chat Bot: HoàngĐứcAnh081998 is our newest member. Welcome!
   21/1/21 lúc 05:38
   HoàngĐứcAnh081998 HoàngĐứcAnh081998: chào mng em là mem mới
  4. 21/1/21 lúc 05:56
   Chat Bot: Konoha Chi Quang is our newest member. Welcome!
  5. 21/1/21 lúc 06:31
   Chat Bot: Mốc già is our newest member. Welcome!
  6. 21/1/21 lúc 07:03
   Chat Bot: Hung114 is our newest member. Welcome!
  7. 21/1/21 lúc 07:03
   Chat Bot: Traihu1989 is our newest member. Welcome!
  8. 21/1/21 lúc 07:20
   Chat Bot: Iceage is our newest member. Welcome!
   21/1/21 lúc 07:42
   DaHinh DaHinh: D quay xe đã đi qua nơi này+1
   21/1/21 lúc 07:46
   21/1/21 lúc 07:47
   LolRátVìCát LolRátVìCát: Cát cũng rắc qua đây+1
  9. 21/1/21 lúc 07:48
   Chat Bot: LeThi my is our newest member. Welcome!
   21/1/21 lúc 07:51
   Gallina Gallina: Lại trực room thôi... Buồn nào rồi cũng sẽ qua , chỉ còn buồn ngủ ko tha ngày nào.+1
   21/1/21 lúc 07:51
   Gallina Gallina: Mình lại ngủ đây !!!!!!
   21/1/21 lúc 07:56
   Bémập2k Bémập2k: K ai hết v ta+2
   21/1/21 lúc 08:01
   Dat2469 Dat2469: A đây
   21/1/21 lúc 08:01
   Dat2469 Dat2469:
   Chào bé mập
   21/1/21 lúc 08:02
   Dat2469 Dat2469: Chúc em buổi sáng vui vẻ
   21/1/21 lúc 08:03
   DaHinh DaHinh: Lại ngủ hết r ak+1
   21/1/21 lúc 08:17
  10. 21/1/21 lúc 08:20
   Chat Bot: mariohoho is our newest member. Welcome!

  You don't have the necessary permissions to use the chat.